Skip to main content

De Europese wet verbiedt stoffen die kankerverwekkend, mutageen of reproductietoxisch zijn. Conclusie de stoffen ie voorkomen in de diverse smaakje bij dampen van een e-sigaret is bij oraal gebruik veilig maar verder is bij dampen dat nog onbekend. Door enorm veel negatieve media aandacht worden de feiten uit het oog verloren. Hoeveel mensen zijn er vanaf 2004 gestorven door de e-sigaret en aantallen door het roken van tabak?

EU wetgeving esigaret, Nov 04 2019 on madisondunbar.withknown.com