Skip to main content

Belangrijk is dat je als chauffeur gezond de eindstreep haalt.
Nieuwe Taxi CAO? Vakbond FNV Taxi is gestart met onderhandelingen
omtrent verbeterde regels binnen de taxi-cao. De reden hiervan is
dat er meer duidelijkheid moet komen binnen de cao. Met name de
werkroosters van de taxichauffeurs zijn niet duidelijk of goed
opgesteld. Hier is vaak een miscommunicatie over dat de
communicatie binnen de taxibranche belemmert. Daarnaast zal er
ook meer duidelijkheid moeten komen omtrent de lonen van de
taxichauffeurs. Gezond de eindstreep halen zeker voor oudere
chauffeurs die heel wat dienstjaren erop hebben zitten is
natuurlijk belangrijk waar iedere werkgever oog voor moet hebben.

Gezond de eindstreep halen!, Oct 07 2019 on madisondunbar.withknown.com